Auskultácia respiračných zvukov a šelestov

 

R. Beňačka

 

Cieľ: Získať základné skúsenosti pri rozpoznávaní  respiračných auskultačných fenoménov v rámci  predklinickej prípravy.

 

Metodika: 1. Pre auskutáciu sa používa simulátor Life/Form Auscultation Trainer and Smartscope. (adult) fy Nasco (Fort Atkinson, Wisconsin) s bezdrátovým programovým voličom umoňujúcim vybrať požadovaný zo sady pred-programovateľných respiračných a srdcových auskutačných fenoménov, genorovaných v adeptéri na špeciálnom fonedoskope. K simulátoru je k dipozícii mapa posluchových miest pre respiračné a kardiálne zvukové fenomény. Jednotlivé posluchové body, kde sa po priložení mušle fonedoskopu ozývajú podĺa lokality typické zvuky, sú vyznačené farebne tiež na povrchu torza hrudníka dospelého muža, ktorý je súčasťou simulátora. Zvuky sa netvoria pri priložení mušle fonendoskopu mimo obvyklých auskultačných miest.

2. Študenti vykonávajú posluch individuálne v rámci skupín. Postuch študentom demonštruje učiteľ, ktorý fondedosko-pom načuva v jednotlivých miestach a študenti počujú zvuky cez reproduktor. Po demonštrácii a dezinfekcii oliviek fonendoskopu si posluch vybraných fenoménov, ktroré si zvolia študenti  podľa malých skupiniek.

----------------------------------------------------

Life/Form Auscultation Trainer and Smartscope. (adult)  12.3 kg. Lung: 5 anterior, 10 posterior, and 2 midaxillary locations. Heart: 6 anterior sites. Remote controller selects heart and lung sounds. Smartscope plays sounds through in-stelhoscope transceiver. Placement of stethoscope on chest activates transponder playback of audio files. Dual headsets and remote speaker playback options.

 

 

Auskultačný simulátor

(A) Základné dýchacie šelesty

1 Normálne dýchanie - vzorka

2 Vezikulárne dýchanie 

3 Broncho-vezikulárne dýchanie 

4 Bronchiálne dýchanie

5 Tracheálne dýchanie

 

 

 

(B) Vedľajšie dýchanie šelesty

6 Piskoty (polyfónne)

7 Piskoty (monofónne)

8 Vrzoty

9 Chropky (malých bunblín)

10 Chropky (veľkých bublín) 

11 Stridor

12 Pleurálny trecí šelest

 

Dodatočné zvukové vzorky

13 Kavernózne dýchanie

14 Egofónia

16 Pectorilokvia

15 Pľúcny edém - zvuk

Technology for Enhancing Chest Auscultation in Clinical Simulation |  Respiratory Care

 

 

 

Dychové šelesty sú vytvárané  prúdením vzduchu prechádzajúceho rôznymi časťami dolných dýchacích ciest počas inspiračno – expiračného cyklu. Vznikajú odporovým účinkom rôznych štruktúr štruktúr voču pohybujúcemu sa vzduchu, ktorý postupne prechádza lineárneho do turbulentného vírenia. Charakter dychových šelestov je výsledkom fyzikálnych vlastností pľúcnej hmoty, ktorou zvuk prechádza, a to z miesta, kde vzniká smerom až miestu auskultácie. Rovnaké javy teda možno na rôznych miestach nad povrchom hridníka počuť odlišne. Zvukové javy spojené s dýchaním možno rozdeliť do 2 širokých kategórií: normálne zvuky pľúc a abnormálne zvuky pľúc (šelesty).

Podľa ich polohy sú zvuky dychu popísané:

• trvanie (ako dlho trvá zvuk),

• intenzita (aký hlasný je zvuk),

• výška tónu (aký vysoký alebo nízky je zvuk),

• načasovanie (keď sa zvuk objaví v dýchacom cykle).

 

 

 

Základné dýchacie zvuky, nazývané tiež z anglického prekladu ako "normálne dýchacie zvuky" môžeme počuť pri auskultácii nad definovanými oblasťami pľúc aj u zdravého človeka. Popisujú zvukový doprovod pri normálnom eupnoickom dýchovom cykle zloženom z inpspíria a exspíria, pri normálnej rýchlosti s primeranou intenzitou (hlbšie ako pokojné dýchanie). Zvuky sú fyziologicky klasifikované ako vezikulárne, bronchiálne, bronchovesikulárne a tracheálne.

V pľúcach plniacich sa normálne vzduchom (teda bez atelektázy, upchatia dýchacích ciest) sú vezikulárne zvuky počuť nad väčšinou pľúcnych polí,

Bronchovezikulárne zvuky možno počuť medzi 1. a 2. medzirebrovým priestorom na prednej časti hrudníka,  bronchiálne zvuky v predolšej lokalite ako aj

nad hrudnou kosťou a tracheálne zvuky ponad priedušnicou pod hrtanom. Všetky tieto zvuky sú normálnym nálezom vtedy, ak ich počujeme nad tými lokalitami, kde ich máme počuť.  Ak ich počujeme  mimo týcho lokalít jedná sa o nález patologický.

 

 

Vezikulárne dýchanie sú jemné, fúkavé alebo šelestivé zvuky, ktoré sa bežne vyskytujú pri auskultácii nad väčšinou pľúcnych polí. Vezikulárne je zvuky možno počuť zvyčajne počas celého inspiria a exspíria.

 

Bronchiálne dýchanie  je zvuk dýchania prítomný nad veľkými dýchacími cestami v prednej časti hrudníka, typicky v oblasti  druhého a tretieho medzirebrového priestoru. Tieto zvuky sú trubicovitejšie, dutešie ako vezikulárne zvuky, ale nie sú tak drsné ako zvuky tracheálneho typu. Bronchiálne zvuky sú intenzitou silné a tónom vysoké, s krátkou prestávkou medzi inspirom a expíriom. Exspiračný šelest trvá dlhšie ako inšpiračný.

 

Bronchovezikulárne dýchanie  je zvuk dýchania, ktorý počuť v zadnej časti hrudníka medzi lopatkami a v strednej časti prednej časti hrudníka. Bronchovezikulárne zvuky sú mäkšie ako bronchiálne zvuky, ale majú však tubulárnu kvalitu odlišnú od vezikulárneho typu. Zvuk je približne rovnako intenzívny počas inspíria a exspíria. Rozdiely výšky tónu a intenzity možno ľahšie počuť exspíria.

 

Tracheálne dýchanie (zvuk)  je tvrdo. znejúci výrazný, tubulárny bronchiálny zvuk nad  priedušnicou. Zvuk zneje akoby vzduch prechádzal potrubím.

 

 

 

 

 

 

 

 

Piskoty (wheezes) .vysoké zvuky produkované zúženými dýchacími cestami. Bez stetoskopu je niekedy možné počuť sipot a iné abnormálne zvuky.

 

Sipoty, škripoty (squawks,) sú krátke vysoké zvuky trvajúce menej ako 200 ms najmä v pozdnom inspíriu. Vyskytujú sa pri pľúcnej fibróze, pneumonitíde. pneumónii a bronchiolitíde Vznikajú osciláciami vzduchu v uztvorených periférnych dýchacích ciestách, ktoré sa otvoria až na konci inspíria.

 

Vrzoty (rhonchi). Zvuky, ktoré pripomínajú chrápanie. Vyskytujú sa pri zablokovaní vzduchu alebo pri prudkom prúdení vzduchu cez veľké dýchacie cesty.

 

Chropky počuť ako  klikanie, bublanie alebo klepotavé zvuky v pľúcach, keď sa človek nadýchne. Predpokladá sa, že k nim dôjde, keď vzduch rozotvorí uzavreté vzdušné priestory. Chropky možno ďalej označiť ako vlhké, suché, jemné alebo hrubé.

 

Stridor (piskot) je zvuk podobný pískaniu. Zvyčajne je to kvôli zablokovaniu prúdenia vzduchu v priedušnici (priedušnica) alebo v zadnej časti hrdla.

 

Pleurálny trenie je to nehudobný, krátky výbušný zvuk, (strúhavý, šúchajúci, vŕzgavý alebo kožovitý) prítomný v oboch fázach dýchania. Vyskytuje sa pri pleuritíde

 

 

 

 

 

 

 

Odporúčané internetové zdroje

Respiratory sounds: https://en.wikipedia.org/wiki/Respiratory_sounds

https://www.jfmed.uniba.sk/uploads/media/Patologicke_nalezy_pri_fyzikalnom_vysetreni_priedusiek_a_pluc2-1.pdf

 

 

1.Breathing (simple illustrated edition) Armando Hasudungan

Mechanism of Breathing https://youtu.be/GD-HPx_ZG8I

Control Of Respiration https://www.youtube.com/watch?v=9j6BpanhpKY

Respiratory gas exchange: https://www.youtube.com/watch?v=qDrV33rZlyA

Understanding spirometry: https://www.youtube.com/watch?v=YwcNbVnHNAo

Lung Function - Lung Volumes and Capacities: https://www.youtube.com/watch?v=9VdHhD1vcDU

Oxygen - Haemoglobin Dissociation Curve: https://www.youtube.com/watch?v=BYGPkRFvzOc

Respiratory System Physiology - Ventilation and Perfusion (V:Q Ratio)  https://www.youtube.com/watch?v=-mL_NQ3pKnA

 

2. Auscultation if lungs

 Lung Sounds Collection – EMTprep   https://www.youtube.com/watch?v=KRtAqeEGq2Q

 

A) Basic breathing soudrs

Vesicular Breath Sounds:   https://youtu.be/VtnMRG0ORLs

Bronchovesicular Breath sounds https://www.youtube.com/watch?v=E9iNwFF6R1Y

Bronchial Breath Sounds  https://www.youtube.com/watch?v=WfkWMfE9VTY

 

B) Additional sounds

Wheezing (expiratory): https://youtu.be/T4qNgi4Vrvo

Rhonchi: https://youtu.be/YgDiMpCZo0w

Fine Crackles (Rales) : https://youtu.be/LHqqvrm2j6g

Coarse Crackles (Rales): https://youtu.be/LHqqvrm2j6g

Stridor: https://youtu.be/YgDiMpCZo0w

Sounds of Croup (Laryngotracheitis): https://youtu.be/C1q6ATkMtm0