18. KONFERENCIA SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH
PATOFYZIOLÓGOV
s medzinárodnou účasťou

 

1. Zborník z konferencie

Registrovaní účastníci konferencie mali možnosť publikovať príspevky z konferencie v rozšírenej forme v recenzovanom Zborníku z konferencie PATOFYZIOLÓGIA 2010. Zborník bol vydaný vo forme elektronickej publikácie s ISBN 978-80-7097-827-6.

Formy: práca in extenso, krátka vedecká práca, krátky prehľad, výskumný report
Inštrukcie: jednotne podĺa:

http://www.lf.upjs.sk/foliamedica/pokyny.html

http://www.lf.upjs.sk/foliamedica/sablony.html


Registrovaní účastníci mali možnosť v zborníku publikovať v uvedených formátoch aj príspevky, ktoré neboli priamo prezentované na konferencii.

 

2. Časopis Folia Medica Cassoviensia

Účastníci konferencie, ale prirodzene aj iní autori môžu zasielať práce a publikovať v časopise Folia Medica Cassoviensia, ktorý vydáva dvakrát do roka UPJŠ Lekárska fakulta v slovenskom jazyku. Príprava prác, akceptácia ako aj riadny recenzný proces sa riadi pravidlami časopisu. Inštrukcie sú vedené na stránke http://www.lf.upjs.sk/foliamedica/

Košice, 7. marec 2010

 
        © Copyright 2010. Ústav patologickej fyziológie LF