Vitajte

Ústav patologickej fyziológie
Lekárskej fakulty, UPJŠ v Košiciach


Kontakt:
Trieda SNP 1, 040 01 Košice
Slovenská RepublikaVoIP:
(+421)-55-234-3406

e-mail:
silvia.hulicova@upjs.sk

web:
https://patfyz.medic.upjs.sk
Aktualizácia

23 / 05 / 2024

2. opravný termín

oznam ku skúške
pozri info

študijné materiály
pozri stiahnuť

18. Konferencia
slovenských a českých
patofyziológov

Iné linky:
Ústav fyziológie LF
Lekárska fakulta UPJŠ
Univerzita P. J. Šafárika
LF UK Bratislava
JLF UK Martin

webmaster

        © Copyright 1999-2024. Ústav patologickej fyziológie LF