Štúdium postgraduálne * pregraduálne


Základy vedeckej práce

Programy a informácie

Program prednáškového bloku predmetu Základy vedeckej práce v medicíne pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia (2020)

Prednášky

Martin Javorský - Klinický výskum: formy, špecifiká a metódy výskumu u ľudí
Jaroslav Rosenberg - Úvod do práce s medicínskymi údajmi
Peter Kolarčík - Štatistické metódy v medicínskom výskume I. a II
Roman Beňačka - Génová terapia
Roman Beňačka - Základné postupy v medicínskom výskume
Roman Beňačka - Publikačná etika
Roman Beňačka - Základný výskum, animálne experimentyFyziológia a patofyziológia bunky

Programy a informácie

Program postgraduálnej výučby - voliteľný predmet - Fyziológia a patofyziológia bunky (2017)
Sylaby pre skúšku z predmetu FYZIOLÓGIA A PATOFYZIOLÓGIA BUNKY - III. STUPEŇ ŠTÚDIA (2016)
Fyziológia a patofyziológia bunky - INFORMAČNÝ LIST PREDMETU (2014)Molekulárne základy patogenézy vybraných ochorení


Programy a informácie

Molekulárne základy patogenézy vybraných ochorení a Fyziológia a patológia bunky (2021)
Program postgraduálnej výučby - Molekulové základy patogenézy vybraných ochorení (2020)
Program postgraduálnej výučby - voliteľný predmet - Molekulové základy patogenézy vybraných ochorení (2018)
Sylaby pre skúšku z predmetu MOLEKULOVÉ ZÁKLADY PATOGENÉZY VYBRANÝCH OCHORENÍ - III. STUPEŇ ŠTÚDIA (2016)
Molekulové základy patogenézy vybraných ochorení - INFORMAČNÝ LIST PREDMETU (2014)Patofyziológia výživy

Programy a informácie

SYLABY PRE SKÚŠKU Z PREDMETU III. STUPŇA ŠTÚDIA FYZIOLÓGIA A PATOFYZIOLÓGIA VÝŽIVY (2017)
Fyziológia a patofyziológia výživy - INFORMAČNÝ LIST PREDMETU (2016) 
        © Copyright 1999-2021, Ústav patologickej fyziológie LF